Dla Rodziców

Nasza szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami, wychowawcy i nauczyciele są w stałym kontakcie oraz służą pomocą i radą. Rada Rodziców czynnie bierze udział w życiu szkoły, organizacji imprez szkolnych oraz sprawach edukacyjnych. Zachęcamy rodziców naszych uczniów do wspomagania procesu edukacyjnego młodzieży oraz chętnie wspieramy ich w procesie wychowawczym.

Terminarz spotkań z rodzicami


Terminy spotkań z rodzicami:  • 14 września 2018r.

  • 30 listopada 2018r.

  • 25 stycznia 2019r.

  • 05 kwietnia 2019r.

  • 31 maja 2019r.


Rada Rodziców


UWAGA!


Wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 50 zł (za rok) należy dokonywać w księgowości szkoły (gabinet 27) lub bezpośrednio na konto:


Bank Spółdzielczy Sławno o/Biały Bór nr 77 9317 1025 1300 1371 2000 0001


Zarząd Rady Rodziców


Terminy wystawiania projektów ocen (3 tygodnie przed radą):

  • klasy maturalne I półrocze – 29 listopad 2018 r. (informacja dla rodziców do 30 listopada 2018), termin wystawiania ocen 17 grudnia 2018.
  • klasy programowo niższe (bez klas maturalnych) – 3 stycznia 2019 r. (informacja dla rodziców do 4 stycznia 2019.), termin wystawiania ocen 21 stycznia 2019.
  • klasy maturalne II półrocze – 27 marca 2019 r. (informacja dla rodziców do 28 marca 2019 r.), termin wystawiania ocen 12 kwietnia 2018.
  • klasy programowo niższe (bez klas maturalnych) – 24 maja 2019 r. (informacja dla rodziców do 25 maja 2019), termin wystawiania ocen 11 czerwca 2017.