Dla Rodziców

Nasza szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami, wychowawcy i nauczyciele są w stałym kontakcie oraz służą pomocą i radą. Rada Rodziców czynnie bierze udział w życiu szkoły, organizacji imprez szkolnych oraz sprawach edukacyjnych. Zachęcamy rodziców naszych uczniów do wspomagania procesu edukacyjnego młodzieży oraz chętnie wspieramy ich w procesie wychowawczym.

Terminarz spotkań z rodzicami


Terminy spotkań z rodzicami:  • 15 wrzesień 2017r.

  • 10 listopad 2017r.

  • 15 grudzień 2017r.

  • 09 marzec 2018r.

  • 13 kwietnia 2018r.

  • 08 czerwiec 2018r.


Rada Rodziców


UWAGA!


Wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 50 zł (za rok) należy dokonywać w księgowości szkoły (gabinet 27) lub bezpośrednio na konto:


Bank Spółdzielczy Sławno o/Biały Bór nr 77 9317 1025 1300 1371 2000 0001


Zarząd Rady Rodziców


Terminy wystawiania projektów ocen (3 tygodnie przed radą):

  • klasy maturalne I semestr – 29 listopad 2017r. (informacja dla rodziców do 30 listopada 2017), termin wystawiania ocen 18 grudnia 2017.
  • klasy programowo niższe (bez klas maturalnych) – 29 listopad 2017r. (informacja dla rodziców do 30 listopada 2017.), termin wystawiania ocen 18 grudnia 2017.
  • klasy maturalne II semestr – 27 marca 2018r. (informacja dla rodziców do 27 marca 2018r.), termin wystawiania ocen 20 kwietnia 2018.
  • klasy programowo niższe (bez klas maturalnych) – 29 maja 2018r. (informacja dla rodziców do 30 maja 2018), termin wystawiania ocen 15 czerwca 2017.