Dla Uczniów

Uczniowie stanowią szkołę i dlatego staramy się aby mieli znaczący wpływ na jej wizerunek i rozwój. Uczniowie naszej szkoły aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, uczestniczą w akcjach charytatywnych, reprezentują szkołę na zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także angażują się w życie Szkoły i Internatu. Dlatego zamieszczamy tu ważne informacje dla nich oraz bieżące ogłoszenia.

Wszyscy uczniowie mogą poprawiać oceny, przychodzić po pomoc i konsultacje z nauczycielami przedmiotów na ich dyżurach.

Dyżury nauczycieli


Zdzisław Drzewiecki                      j.polski                          Środa 7.05–7.50


Małgorzata Romanko                   biologia, chemia            Piątek 14.05–14.50


Andrzej Maciupa                           j.polski, historia             Wtorek 14.05–14.50


Lidia Tymińska                              PP, geografia                  Poniedziałek  14.05-15.50


Joanna Nowak                              informatyka                    Poniedziałek 14.05-14.50


Joanna Nowak                              geografia                         Poniedziałek 14.05-14.50


Liszewski Jerzy                             WOS


Hanna Cybulska                       matematyka                    Czwartek 14.05–14.50


Hanna Ptasińska                           j.niemiecki                      Poniedziałek 14.05–14.50


Agnieszka Trusz                            j.angielski                       Czwartek 14.05–14.50


Agnieszka Borecka                        j.angielski                       Piątek 13.15–14.50


Marek Mazur                                 szkolenie policyjne         Wtorek 14.00–14.50


Uczniowie klas maturalnych mogą uczestniczyć w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z zadeklarowanych przedmiotów na zajęciach fakultatywnych.

Fakultety


Agnieszka Borecka         j.angielski          Poniedziałek 14.50-15.35


Ewelina Popławska            j.angielski          Poniedziałek 14.50-15.35


Hanna Ptasińska                 j.niemiecki        Poniedziałek 14.50-15.35


Andrzej Maciupa            historia               Środa 14.05-14.50


Joanna Nowak                geografia            Wtorek 14.05-14.50


Małgorzata Romanko     biologia               Czwartek 14.05-14.50


Zdzisław Drzewiecki        j.polski                 Według planu lekcji


Hanna Cybulska              matematyka      Według planu lekcji


Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów z opinią PPP.  Oferujemy także pomoc w nadrabianiu materiału i uzupełnianiu zaległości dla uczniów z trudnościami w nauce na zajęciach wyrównawczych.[/otw_shortcode_content_toggle]

Zajęcie wyrównawcze


 


 


Andrzej Maciupa              j.polski                              Wtorek 8.00-8.45


Hanna Dziubakiewicz      matematyka                     Wtorek 14.05-14.50


Uczniowie mogą także rozwijać swoje zainteresowania, brać udział w konkursach, apelach, imprezach szkolnych, olimpiadach i zawodach a także uczęszczać na zajęcia dodatkowe, proponowane przez nauczycieli.

Zajęcia dodatkowe


Koło recytatorskie i literackie   Zdzisław Drzewiecki


Spotkania artystyczne                  Andrzej Maciupa, Justyna Maciupa


Przygotowanie do konkursów, tłumaczenia – j.angielski          Ewelina Popławska, Agnieszka Borecka


Zajęcia z siłowni              Grzegorz Piszcz                Poniedziałek-Czwartek 19.00-21.00


Dyżur biblioteczny         Barbara Kamińska           Środa 14.00- 14.50


Musztra paradna             Leszek Landwójtowicz


Zajęcia sportowe            Renata Piszcz    Poniedziałek 14.05-15.05


Strzelnica                           Marek Mazur


Plan lekcji


KLASA