Dla Uczniów

Uczniowie stanowią szkołę i dlatego staramy się aby mieli znaczący wpływ na jej wizerunek i rozwój. Uczniowie naszej szkoły aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, uczestniczą w akcjach charytatywnych, reprezentują szkołę na zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także angażują się w życie Szkoły i Internatu. Dlatego zamieszczamy tu ważne informacje dla nich oraz bieżące ogłoszenia.

Plan lekcji


KLASA 1LW/LP

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka LN 26 wf-1/2 #D1 sg2 biologia MR 33 chemia MR 33 informatyka-1/2 JN 19

wf-2/2 #C1 sg2
2 8:50- 9:35 podst.przed. LT 19 edu.policyjn-1/2 #E 34

p.wojskowe-2/2 #W 13
j.niemiecki PP 9 j.polski ZD 23 wos MJ 15
3 9:40-10:25 j.angielski AT 8 edu.policyjn-1/2 #E 34

p.wojskowe-2/2 #W 13
e_dla_bezp MM 13 j.angielski AT 8 j.angielski AT 8
4 10:30-11:15 geografia JN 17 edu.policyjn-1/2 #E 34

p.wojskowe-2/2 #W 13
matematyka LN 26 gddw MJ 15 historia MJ 15
5 11:35-12:20 j.polski ZD 23 wok BW 8 religia AN 22 historia MJ 15 matematyka LN 26
6 12:25-13:10 j.polski ZD 23 fizyka LN 26 wf-2/2 #C1 sg2 wf-1/2 #D1 sg2

informatyka-2/2 JN 19
podst.przed. LT 19
7 13:15-14:00 j.niemiecki PP 9 religia AN 22 wf-2/2 #C1 sg2 wf-1/2 #D1 sg2

KLASA 1LP/SW

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski AT 8 wf-1/2 #D1 sg2

informatyka-2/2 JN 19
j.niemiecki PP 9 j.angielski AT 8 wf-2/2 #C1 sg2
2 8:50- 9:35 j.angielski AT 8 sz.służb wię-1/2 KZ 4

p.wojskowe-2/2 #W 13
e_dla_bezp MM 13 biologia MR 33 j.polski ZD 23
3 9:40-10:25 historia AM 14 sz.służb wię-1/2 KZ 4

p.wojskowe-2/2 #W 13
historia AM 14 j.niemiecki PP 9 j.polski ZD 23
4 10:30-11:15 podst.przed. LT 19 sz.służb wię-1/2 KZ 4

p.wojskowe-2/2 #W 13
religia AN 22 j.polski ZD 23 matematyka HD 11
5 11:35-12:20 matematyka HD 11 gddw ZD 23 fizyka LN 26 religia AN 22 podst.przed. LT 19
6 12:25-13:10 geografia JN 17 wok BW 8 informatyka-1/2 JN 19

wf-2/2 #C1 sg2
wf-1/2 #D1 sg2 chemia MR 33
7 13:15-14:00 wos MJ 15 matematyka HD 11 wf-2/2 #C1 sg2 wf-1/2 #D1 sg2

KLASA 1LP/BWR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 podst.przed. LT 19 e_dla_bezp MM 13 wf GP sg2 j.angielski AB 28
2 8:50- 9:35 matematyka HD 11 edu.policyjn-1/2 #E 34

b_wew. i rat-2/2 KJ 5
chemia MR 33 historia MJ 15 wf GP sg2
3 9:40-10:25 geografia JN 17 edu.policyjn-1/2 #E 34

b_wew. i rat-2/2 KJ 5
j.angielski AB 28 j.angielski AB 28 wf GP sg2
4 10:30-11:15 wos MJ 15 edu.policyjn-1/2 #E 34

b_wew. i rat-2/2 KJ 5
j.polski AM 14 fizyka LN 26 podst.przed. LT 19
5 11:35-12:20 historia MJ 15 j.polski AM 14 j.polski AM 14 gddw AM 14 matematyka HD 11
6 12:25-13:10 j.niemiecki PP 9 religia AN 22 biologia MR 33 j.niemiecki PP 9 matematyka HD 11
7 13:15-14:00 informatyka-2/2 JN 19 wok BW 8 informatyka-1/2 JN 19 religia AN 22

KLASA 2LP/BWiR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 hist. i społ AM 14 wos MJ 15 j.polski ZD 23 wos MJ 15
2 8:50- 9:35 wos MJ 15 geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
j.polski ZD 23 wf-1/2 #D2 sg1

wf-2/2 #C2 sg2
gddw AB 28
3 9:40-10:25 wos MJ 15 j.niemiecki-1/2 HP 18

j.angielski-2/2 #A1 8
geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
wf-1/2 #D2 sg1

wf-2/2 #C2 sg2
matematyka LN 26
4 10:30-11:15 matematyka LN 26 j.niemiecki-1/2 HP 18

j.angielski-2/2 #A1 8
j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N1 18
j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N1 18
geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
5 11:35-12:20 wf-1/2 #D2 sg1

wf-2/2 #C2 sg2
edu.policyjn-1/2 M 34

b_wew. i rat-2/2 KJ 4
j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N1 18
j.niemiecki-1/2 HP 18

j.angielski-2/2 #A1 8
geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
6 12:25-13:10 j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N1 18
edu.policyjn-1/2 M 34

b_wew. i rat-2/2 KJ 4
hist. i społ AM 14 religia AN 22 j.polski ZD 23
7 13:15-14:00 j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N1 18
edu.policyjn-1/2 M 34

b_wew. i rat-2/2 KJ 4
matematyka LN 26 j.polski ZD 23 religia AN 22

KLASA 2 LW 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wos MJ 15 wos MJ 15 j.polski ZD 23 j.polski ZD 23
2 8:50- 9:35 gddw JN 17 geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
hist. i społ AM 14 wf-1/2 #D2 sg1

wf-2/2 #C2 sg2
religia AN 22
3 9:40-10:25 j.polski ZD 23 j.niemiecki-1/2 PP 9

j.angielski-2/2 #A1 8
geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
wf-1/2 #D2 sg1

wf-2/2 #C2 sg2
wos MJ 15
4 10:30-11:15 j.polski ZD 23 j.niemiecki-1/2 PP 9

j.angielski-2/2 #A1 8
j.angielski-1/2 AT 8

j.niemiecki-2/2 #N1 18
j.angielski-1/2 AT 8

j.niemiecki-2/2 #N1 18
geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
5 11:35-12:20 wf-1/2 #D2 sg1

wf-2/2 #C2 sg2
p.wojskowe MM 13 j.angielski-1/2 AT 8

j.niemiecki-2/2 #N1 18
j.niemiecki-1/2 PP 9

j.angielski-2/2 #A1 8
geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
6 12:25-13:10 j.angielski-1/2 AT 8

j.niemiecki-2/2 #N1 18
p.wojskowe MM 13 matematyka LN 26 matematyka LN 26 matematyka LN 26
7 13:15-14:00 j.angielski-1/2 AT 8

j.niemiecki-2/2 #N1 18
p.wojskowe MM 13 religia AN 22 wos MJ 15 hist. i społ AM 14

KLASA 3 LWA/SW 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 f-j.polski ZD 23 j.angielski-1/2 #A5 8

j.angielski-2/2 #A2 28
f-matematyka LN 26 j.niemiecki-1/2 #N3 18

j.niemiecki-2/2 #N2 9
2 8:50- 9:35 j.polski ZD 23 j.niemiecki-1/2 #N3 18

j.niemiecki-2/2 #N2 9
religia AN 22 j.niemiecki-1/2 #N3 18

j.niemiecki-2/2 #N2 9
geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
3 9:40-10:25 matematyka LN 26 j.polski ZD 23 matematyka LN 26 wos MJ 15 geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
4 10:30-11:15 j.angielski-1/2 #A5 8

j.niemiecki-2/2 #N2 9
j.polski ZD 23 geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
wf-1/2 #D3 sg1

wf-2/2 #C3 sg2
matematyka LN 26
5 11:35-12:20 j.angielski-1/2 #A5 8

j.niemiecki-2/2 #N2 9
matematyka LN 26 geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
j.polski ZD 23 religia AN 22
6 12:25-13:10 wf-1/2 #D3 sg1

wf-2/2 #C3 sg2
hist. i społ AM 14 j.angielski-1/2 #A5 8

j.angielski-2/2 #A2 28
j.polski ZD 23 wos MJ 15
7 13:15-14:00 wf-1/2 #D3 sg1

wf-2/2 #C3 sg2
gddw LN 26 j.angielski-1/2 #A5 8

j.angielski-2/2 #A2 28
hist. i społ AM 14

KLASA 3 LWB 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 #A5 8

j.angielski-2/2 #A2 28
religia AN 22 j.niemiecki-1/2 #N3 18

j.niemiecki-2/2 #N2 9
matematyka LN 26
2 8:50- 9:35 matematyka LN 26 j.niemiecki-1/2 #N3 18

j.niemiecki-2/2 #N2 9
matematyka LN 26 j.niemiecki-1/2 #N3 18

j.niemiecki-2/2 #N2 9
geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
3 9:40-10:25 wf GP sg2 wf GP sg2 j.polski ZD 23 gddw HP 18 geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
4 10:30-11:15 j.angielski-1/2 #A5 8

j.niemiecki-2/2 #N2 9
wf GP sg2 geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
hist. i społ AM 14 j.polski ZD 23
5 11:35-12:20 j.angielski-1/2 #A5 8

j.niemiecki-2/2 #N2 9
religia AN 22 geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
matematyka LN 26 j.polski ZD 23
6 12:25-13:10 wos MJ 15 j.polski ZD 23 j.angielski-1/2 #A5 8

j.angielski-2/2 #A2 28
wos MJ 15 hist. i społ AM 14
7 13:15-14:00 f-j.polski ZD 23 j.polski ZD 23 j.angielski-1/2 #A5 8

j.angielski-2/2 #A2 28
f-matematyka LN 26

KLASA 3 LP 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 f-matematyka HD 11 j.niemiecki-1/2 HP 18

j.angielski-2/2 #A2 28
j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N2 9
wos MJ 15
2 8:50- 9:35 j.polski AM 14 j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N2 9
wos MJ 15 j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N2 9
geografia-1/2 JN 17

biologia-2/2 #B2 33
3 9:40-10:25 matematyka HD 11 j.polski AM 14 religia AN 22 hist. i społ AM 14 geografia-1/2 JN 17

biologia-2/2 #B2 33
4 10:30-11:15 j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N2 9
j.polski AM 14 geografia-1/2 JN 17

biologia-2/2 #B2 33
wf-1/2 #D3 sg1

wf-2/2 #C3 sg2
hist. i społ AM 14
5 11:35-12:20 j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N2 9
matematyka HD 11 geografia-1/2 JN 17

biologia-2/2 #B2 33
gddw GP 13 j.polski AM 14
6 12:25-13:10 wf-1/2 #D3 sg1

wf-2/2 #C3 sg2
matematyka HD 11 j.niemiecki-1/2 HP 18

j.angielski-2/2 #A2 28
j.polski AM 14 religia AN 22
7 13:15-14:00 wf-1/2 #D3 sg1

wf-2/2 #C3 sg2
f-j.polski AM 14 j.niemiecki-1/2 HP 18

j.angielski-2/2 #A2 28
matematyka HD 11

Wszyscy uczniowie mogą poprawiać oceny, przychodzić po pomoc i konsultacje z nauczycielami przedmiotów na ich dyżurach.

Dyżury nauczycieli

Zdzisław Drzewiecki – j.polski Środa 7.05-7.50
Małgorzata Romanko – biologia, chemia Piątek 14.05 – 14.50
Andrzej Maciupa – j.polski, historia Wtorek 14.05-14.50
Lidia Tymińska – PP, geografia Piątek 13.15 – 14.00
Joanna Nowak – informatyka Czwartek  4.05-14.50
Joanna Nowak – geografia Środa 14.05-14.50
Justyna Maciupa – WOS Poniedziałek 14.05-14.50
Larysa Nowicka – matematyka Czwartek 14.05-14.50
Hanna Ptasińska – j.niemiecki Poniedziałek 14.05-14.50
Agnieszka Trusz – j.angielski Czwartek 14.05-14.50
Agnieszka Borecka – j.angielski Piątek 13.15-14.50
Marek Mazur – szkolenie policyjne Wtorek 14.00-14.50

Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów z opinią PPP.  Oferujemy także pomoc w nadrabianiu materiału i uzupełnianiu zaległości dla uczniów z trudnościami w nauce na zajęciach wyrównawczych.

Zajęcie wyrównawcze

Larysa Nowicka – matematyka Środa 14.05- 14.50
Agnieszka Trusz – j.angielski Środa 14.15-15.00
Andrzej Maciupa – j.polski Wtorek 8.00-8.45
Hanna Dziubakiewicz – matematyka Wtorek 14.05-14.50

Uczniowie klas maturalnych mogą uczestniczyć w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z zadeklarowanych przedmiotów na zajęciach fakultatywnych.

Fakultety

Agnieszka Borecka – j.angielski Poniedziałek 14.50-15.35
Agnieszka Trusz – j.angielski Poniedziałek 14.50-15.35
Piotr Ptasiński – j.niemiecki Poniedziałek 14.50-15.35
Andrzej Maciupa – historia Środa 14.05-14.50
Justyna Maciupa – WOS Czwartek 14.05-14.50
Joanna Nowak geografia Czwartek 13.15-14.00
Małgorzata Romanko – biologia Środa 14.05-14.50
Zdzisław Drzewiecki – j.polski Według planu lekcji
Andrzej Maciupa – j.polski Według planu lekcji
Larysa Nowicka – matematyka Według planu lekcji

Uczniowie mogą także rozwijać swoje zainteresowania, brać udział w konkursach, apelach, imprezach szkolnych, olimpiadach i zawodach a także uczęszczać na zajęcia dodatkowe, proponowane przez nauczycieli.

Zajęcia dodatkowe

Koło recytatorskie i literackie Zdzisław Drzewiecki
Spotkania artystyczne Andrzej Maciupa, Justyna Maciupa
Koło matematyczno- fizyczne Larysa Nowicka
Przygotowanie do konkursów, tłumaczenia – j.angielski Agnieszka Trusz


Agnieszka Borecka

Zajęcia z siłowni Grzegorz Piszcz Poniedziałek-Czwartek 19.00-21.00
Dyżur biblioteczny Barbara Kamińska Środa 14.00- 14.50
Musztra paradna Mirosław Merchel Wtorek 19.00-20.00
Zajęcia sportowe Renata Piszcz Poniedziałek 14.05-15.05