Dla Uczniów

Uczniowie stanowią szkołę i dlatego staramy się aby mieli znaczący wpływ na jej wizerunek i rozwój. Uczniowie naszej szkoły aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, uczestniczą w akcjach charytatywnych, reprezentują szkołę na zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także angażują się w życie Szkoły i Internatu. Dlatego zamieszczamy tu ważne informacje dla nich oraz bieżące ogłoszenia.

Wszyscy uczniowie mogą poprawiać oceny, przychodzić po pomoc i konsultacje z nauczycielami przedmiotów na ich dyżurach.

Dyżury nauczycieli


Zdzisław Drzewiecki                      j.polski                          Środa 7.05–7.50


Małgorzata Romanko                   biologia, chemia            Piątek 14.05–14.50


Andrzej Maciupa                           j.polski, historia             Wtorek 14.05–14.50


Lidia Tymińska                              PP, geografia                  Piątek 13.15–14.00


Joanna Nowak                              informatyka                    Czwartek  4.05–14.50


Joanna Nowak                              geografia                         Środa 14.05–14.50


Justyna Maciupa                           WOS                                Poniedziałek 14.05–14.50


Larysa Nowicka                             matematyka                    Czwartek 14.05–14.50


Hanna Ptasińska                           j.niemiecki                      Poniedziałek 14.05–14.50


Agnieszka Trusz                            j.angielski                       Czwartek 14.05–14.50


Agnieszka Borecka                        j.angielski                       Piątek 13.15–14.50


Marek Mazur                                 szkolenie policyjne         Wtorek 14.00–14.50


Uczniowie klas maturalnych mogą uczestniczyć w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z zadeklarowanych przedmiotów na zajęciach fakultatywnych.

Fakultety


Agnieszka Borecka         j.angielski          Poniedziałek 14.50-15.35


Agnieszka Trusz             j.angielski          Poniedziałek 14.50-15.35 podstawa


Wrotek 14.50-15.35 rozszerzenie


Piotr Ptasiński                 j.niemiecki        Poniedziałek 14.50-15.35


Andrzej Maciupa            historia               Środa 14.05-14.50


Justyna Maciupa             WOS                     Czwartek 14.05-14.50


Joanna Nowak                geografia            Czwartek 13.15-14.00


Małgorzata Romanko     biologia               Środa 14.05-14.50


Zdzisław Drzewiecki        j.polski                 Według planu lekcji


Andrzej Maciupa             j.polski                 Według planu lekcji


Larysa Nowicka               matematyka      Według planu lekcji


Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów z opinią PPP.  Oferujemy także pomoc w nadrabianiu materiału i uzupełnianiu zaległości dla uczniów z trudnościami w nauce na zajęciach wyrównawczych.[/otw_shortcode_content_toggle]

Zajęcie wyrównawcze


Larysa Nowicka                matematyka                     Środa 14.05- 14.50


Agnieszka Trusz               j.angielski                          Środa 14.15-15.00


Andrzej Maciupa              j.polski                              Wtorek 8.00-8.45


Hanna Dziubakiewicz      matematyka                     Wtorek 14.05-14.50


Uczniowie mogą także rozwijać swoje zainteresowania, brać udział w konkursach, apelach, imprezach szkolnych, olimpiadach i zawodach a także uczęszczać na zajęcia dodatkowe, proponowane przez nauczycieli.

Zajęcia dodatkowe


Koło recytatorskie i literackie   Zdzisław Drzewiecki


Spotkania artystyczne                  Andrzej Maciupa, Justyna Maciupa


Koło matematyczno- fizyczne   Larysa Nowicka


Przygotowanie do konkursów, tłumaczenia – j.angielski           Agnieszka Trusz, Agnieszka Borecka


Zajęcia z siłowni              Grzegorz Piszcz                Poniedziałek-Czwartek 19.00-21.00


Dyżur biblioteczny         Barbara Kamińska           Środa 14.00- 14.50


Musztra paradna             Mirosław Merchel          Wtorek 19.00-20.00


Zajęcia sportowe            Renata Piszcz    Poniedziałek 14.05-15.05


Strzelnica                           Marek Mazur


Plan lekcji


KLASA 1LW/LP

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka LN 26 wf-1/2 #D1 sg2 biologia MR 33 chemia MR 33 informatyka-1/2 JN 19

wf-2/2 #C1 sg2
2 8:50- 9:35 podst.przed. LT 19 edu.policyjn-1/2 #E 34

p.wojskowe-2/2 #W 13
j.niemiecki PP 9 j.polski ZD 23 wos MJ 15
3 9:40-10:25 j.angielski AT 8 edu.policyjn-1/2 #E 34

p.wojskowe-2/2 #W 13
e_dla_bezp MM 13 j.angielski AT 8 j.angielski AT 8
4 10:30-11:15 geografia JN 17 edu.policyjn-1/2 #E 34

p.wojskowe-2/2 #W 13
matematyka LN 26 gddw MJ 15 historia MJ 15
5 11:35-12:20 j.polski ZD 23 wok BW 8 religia AN 22 historia MJ 15 matematyka LN 26
6 12:25-13:10 j.polski ZD 23 fizyka LN 26 wf-2/2 #C1 sg2 wf-1/2 #D1 sg2

informatyka-2/2 JN 19
podst.przed. LT 19
7 13:15-14:00 j.niemiecki PP 9 religia AN 22 wf-2/2 #C1 sg2 wf-1/2 #D1 sg2

KLASA 1LP/SW

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski AT 8 wf-1/2 #D1 sg2

informatyka-2/2 JN 19
j.niemiecki PP 9 j.angielski AT 8 wf-2/2 #C1 sg2
2 8:50- 9:35 j.angielski AT 8 sz.służb wię-1/2 KZ 4

p.wojskowe-2/2 #W 13
e_dla_bezp MM 13 biologia MR 33 j.polski ZD 23
3 9:40-10:25 historia AM 14 sz.służb wię-1/2 KZ 4

p.wojskowe-2/2 #W 13
historia AM 14 j.niemiecki PP 9 j.polski ZD 23
4 10:30-11:15 podst.przed. LT 19 sz.służb wię-1/2 KZ 4

p.wojskowe-2/2 #W 13
religia AN 22 j.polski ZD 23 matematyka HD 11
5 11:35-12:20 matematyka HD 11 gddw ZD 23 fizyka LN 26 religia AN 22 podst.przed. LT 19
6 12:25-13:10 geografia JN 17 wok BW 8 informatyka-1/2 JN 19

wf-2/2 #C1 sg2
wf-1/2 #D1 sg2 chemia MR 33
7 13:15-14:00 wos MJ 15 matematyka HD 11 wf-2/2 #C1 sg2 wf-1/2 #D1 sg2

KLASA 1LP/BWR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 podst.przed. LT 19 e_dla_bezp MM 13 wf GP sg2 j.angielski AB 28
2 8:50- 9:35 matematyka HD 11 edu.policyjn-1/2 #E 34

b_wew. i rat-2/2 KJ 5
chemia MR 33 historia MJ 15 wf GP sg2
3 9:40-10:25 geografia JN 17 edu.policyjn-1/2 #E 34

b_wew. i rat-2/2 KJ 5
j.angielski AB 28 j.angielski AB 28 wf GP sg2
4 10:30-11:15 wos MJ 15 edu.policyjn-1/2 #E 34

b_wew. i rat-2/2 KJ 5
j.polski AM 14 fizyka LN 26 podst.przed. LT 19
5 11:35-12:20 historia MJ 15 j.polski AM 14 j.polski AM 14 gddw AM 14 matematyka HD 11
6 12:25-13:10 j.niemiecki PP 9 religia AN 22 biologia MR 33 j.niemiecki PP 9 matematyka HD 11
7 13:15-14:00 informatyka-2/2 JN 19 wok BW 8 informatyka-1/2 JN 19 religia AN 22

KLASA 2LP/BWiR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 hist. i społ AM 14 wos MJ 15 j.polski ZD 23 wos MJ 15
2 8:50- 9:35 wos MJ 15 geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
j.polski ZD 23 wf-1/2 #D2 sg1

wf-2/2 #C2 sg2
gddw AB 28
3 9:40-10:25 wos MJ 15 j.niemiecki-1/2 HP 18

j.angielski-2/2 #A1 8
geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
wf-1/2 #D2 sg1

wf-2/2 #C2 sg2
matematyka LN 26
4 10:30-11:15 matematyka LN 26 j.niemiecki-1/2 HP 18

j.angielski-2/2 #A1 8
j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N1 18
j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N1 18
geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
5 11:35-12:20 wf-1/2 #D2 sg1

wf-2/2 #C2 sg2
edu.policyjn-1/2 M 34

b_wew. i rat-2/2 KJ 4
j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N1 18
j.niemiecki-1/2 HP 18

j.angielski-2/2 #A1 8
geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
6 12:25-13:10 j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N1 18
edu.policyjn-1/2 M 34

b_wew. i rat-2/2 KJ 4
hist. i społ AM 14 religia AN 22 j.polski ZD 23
7 13:15-14:00 j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N1 18
edu.policyjn-1/2 M 34

b_wew. i rat-2/2 KJ 4
matematyka LN 26 j.polski ZD 23 religia AN 22

KLASA 2 LW 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wos MJ 15 wos MJ 15 j.polski ZD 23 j.polski ZD 23
2 8:50- 9:35 gddw JN 17 geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
hist. i społ AM 14 wf-1/2 #D2 sg1

wf-2/2 #C2 sg2
religia AN 22
3 9:40-10:25 j.polski ZD 23 j.niemiecki-1/2 PP 9

j.angielski-2/2 #A1 8
geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
wf-1/2 #D2 sg1

wf-2/2 #C2 sg2
wos MJ 15
4 10:30-11:15 j.polski ZD 23 j.niemiecki-1/2 PP 9

j.angielski-2/2 #A1 8
j.angielski-1/2 AT 8

j.niemiecki-2/2 #N1 18
j.angielski-1/2 AT 8

j.niemiecki-2/2 #N1 18
geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
5 11:35-12:20 wf-1/2 #D2 sg1

wf-2/2 #C2 sg2
p.wojskowe MM 13 j.angielski-1/2 AT 8

j.niemiecki-2/2 #N1 18
j.niemiecki-1/2 PP 9

j.angielski-2/2 #A1 8
geografia-1/2 #G1 17

biologia-2/2 #B1 33
6 12:25-13:10 j.angielski-1/2 AT 8

j.niemiecki-2/2 #N1 18
p.wojskowe MM 13 matematyka LN 26 matematyka LN 26 matematyka LN 26
7 13:15-14:00 j.angielski-1/2 AT 8

j.niemiecki-2/2 #N1 18
p.wojskowe MM 13 religia AN 22 wos MJ 15 hist. i społ AM 14

KLASA 3 LWA/SW 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 f-j.polski ZD 23 j.angielski-1/2 #A5 8

j.angielski-2/2 #A2 28
f-matematyka LN 26 j.niemiecki-1/2 #N3 18

j.niemiecki-2/2 #N2 9
2 8:50- 9:35 j.polski ZD 23 j.niemiecki-1/2 #N3 18

j.niemiecki-2/2 #N2 9
religia AN 22 j.niemiecki-1/2 #N3 18

j.niemiecki-2/2 #N2 9
geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
3 9:40-10:25 matematyka LN 26 j.polski ZD 23 matematyka LN 26 wos MJ 15 geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
4 10:30-11:15 j.angielski-1/2 #A5 8

j.niemiecki-2/2 #N2 9
j.polski ZD 23 geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
wf-1/2 #D3 sg1

wf-2/2 #C3 sg2
matematyka LN 26
5 11:35-12:20 j.angielski-1/2 #A5 8

j.niemiecki-2/2 #N2 9
matematyka LN 26 geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
j.polski ZD 23 religia AN 22
6 12:25-13:10 wf-1/2 #D3 sg1

wf-2/2 #C3 sg2
hist. i społ AM 14 j.angielski-1/2 #A5 8

j.angielski-2/2 #A2 28
j.polski ZD 23 wos MJ 15
7 13:15-14:00 wf-1/2 #D3 sg1

wf-2/2 #C3 sg2
gddw LN 26 j.angielski-1/2 #A5 8

j.angielski-2/2 #A2 28
hist. i społ AM 14

KLASA 3 LWB 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 #A5 8

j.angielski-2/2 #A2 28
religia AN 22 j.niemiecki-1/2 #N3 18

j.niemiecki-2/2 #N2 9
matematyka LN 26
2 8:50- 9:35 matematyka LN 26 j.niemiecki-1/2 #N3 18

j.niemiecki-2/2 #N2 9
matematyka LN 26 j.niemiecki-1/2 #N3 18

j.niemiecki-2/2 #N2 9
geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
3 9:40-10:25 wf GP sg2 wf GP sg2 j.polski ZD 23 gddw HP 18 geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
4 10:30-11:15 j.angielski-1/2 #A5 8

j.niemiecki-2/2 #N2 9
wf GP sg2 geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
hist. i społ AM 14 j.polski ZD 23
5 11:35-12:20 j.angielski-1/2 #A5 8

j.niemiecki-2/2 #N2 9
religia AN 22 geografia-1/2 #G2 19

biologia-2/2 #B2 33
matematyka LN 26 j.polski ZD 23
6 12:25-13:10 wos MJ 15 j.polski ZD 23 j.angielski-1/2 #A5 8

j.angielski-2/2 #A2 28
wos MJ 15 hist. i społ AM 14
7 13:15-14:00 f-j.polski ZD 23 j.polski ZD 23 j.angielski-1/2 #A5 8

j.angielski-2/2 #A2 28
f-matematyka LN 26

KLASA 3 LP 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 f-matematyka HD 11 j.niemiecki-1/2 HP 18

j.angielski-2/2 #A2 28
j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N2 9
wos MJ 15
2 8:50- 9:35 j.polski AM 14 j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N2 9
wos MJ 15 j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N2 9
geografia-1/2 JN 17

biologia-2/2 #B2 33
3 9:40-10:25 matematyka HD 11 j.polski AM 14 religia AN 22 hist. i społ AM 14 geografia-1/2 JN 17

biologia-2/2 #B2 33
4 10:30-11:15 j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N2 9
j.polski AM 14 geografia-1/2 JN 17

biologia-2/2 #B2 33
wf-1/2 #D3 sg1

wf-2/2 #C3 sg2
hist. i społ AM 14
5 11:35-12:20 j.angielski-1/2 AB 28

j.niemiecki-2/2 #N2 9
matematyka HD 11 geografia-1/2 JN 17

biologia-2/2 #B2 33
gddw GP 13 j.polski AM 14
6 12:25-13:10 wf-1/2 #D3 sg1

wf-2/2 #C3 sg2
matematyka HD 11 j.niemiecki-1/2 HP 18

j.angielski-2/2 #A2 28
j.polski AM 14 religia AN 22
7 13:15-14:00 wf-1/2 #D3 sg1

wf-2/2 #C3 sg2
f-j.polski AM 14 j.niemiecki-1/2 HP 18

j.angielski-2/2 #A2 28
matematyka HD 11