Sprawozdanie z Konkursu Wiedzy o Białym Borze

 

 

W międzyszkolnym  Konkursie Wiedzy o Białym Borze uczestniczyli uczniowie trzech szkół z terenu Białego Boru :

  • Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
  • Gimnazjum nr 2 im. Tarasa Szewczenki
  • Zespół Szkół im. Oskara Langego

I etap konkursu przeprowadzono w styczniu 2013 r. Był to test jednakowy dla wszystkich uczniów, a przeprowadzili go opiekunowie uczniów oddzielnie w każdej szkole. W teście uczestniczyło około 100 uczniów. Wyłonił on drużyny 3-osobowe, które otrzymały zestaw zagadnień i materiały edukacyjne do drugiego etapu.

II etap konkursu o Białym Borze  odbył się 26 lutego 2013 roku.  Był to etap ustny, przeprowadzony w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. O. Langego. Drużyny dopingowała młodzież Zespołu Szkół im.  O. Langego. Każda z drużyn  losowała pytania i  udzielała  odpowiedzi na wylosowane pytania a także rozwiązywała krzyżówkę.  Drużyny przygotowane było bardzo dobrze, młodzież na prawie wszystkie  pytania  potrafiła udzielić prawidłowej odpowiedzi.  Po sześciu rundach wyrównanych zmagań  wyłoniono zwycięzcę.  Miejsca drużyn przedstawiają się  następująco:

 

I m-ce –  Zespół Szkół im. O. Langego (M. Lazer, G. Skoszewski-Skoczewski, P. Depka-Prądzyńska)

II m-ce –  Gimnazjum  nr 2 im. T. Szewczenki  (D. Bodnar, N. Bereza, A. Kuriatnyk)

III m-ce –  Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza (E. Kwiecień, P. Langkafel, T. Rogowska)

 

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni  pięknie wydanymi  książkami.  Nagrody i materiały edukacyjne ufundowane zostały przez Gminę  Biały Bór w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Od sześciu lat konkurs realizowany jest w ramach działań Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Oskar” przy ZS im. Oskara Langego w Białym Borze.

Szkoły otrzymały też pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania dla opiekunów młodzieży.  Był to  już dziesiąty  Międzyszkolny Konkurs  Wiedzy  o Białym Borze propagujący  jego historię  a  także wiedzę   o regionie  i  Polsce. Konkurs przeprowadzono  wobec  komisji w  składzie: Marzena Gemba i Dorota Rogowska – bibliotekarki Miejskiej Biblioteki Publicznej,  opiekunów drużyn: Marii Krużyńskiej – bibliotekarza  i nauczycielki historii, Elwiry Kawy–Symko – bibliotekarki, oraz  Barbary Kamińskiej – organizatorki konkursu.  Organizatorzy konkursu dziękują Gminie Biały Bór za pomoc finansową oraz wszystkim ww. osobom za zaangażowanie w realizacji konkursu.

 

Barbara Kamińska

 

 

 

 

Biały Bór 24.01.2013

 

Pierwszy etap, szkolny,  konkursu   wiedzy  o  Białym  Borze  odbył  się  23 stycznia 2013 roku.  Brało w nim udział 58 osób ( 1LW-15os.,  1LPA-22os.,  1LPB-21os. ).

Indywidualnie uczniowie zajęli następujące miejsca:

 

I m- ce  - Mateusz Lazer  –  kl. 1 LPB  –   31 pkt /34

II m-ce   - Patrycja Depka-Prądzyńska  – 1LPB – 30 pkt

III m-ce  - Grzegorz Skoszewski-Skoczewski – kl. 1LPB – 28 pkt

- Bernadeta Reglińska  –  kl. 1 LPB  – 28 pkt

IV m-ce – Damian Wosiński – kl.1 LPB – 27 pkt

- Karina Góźdź – kl.1LPB -27 pkt

- Dominika Knopik – kl.1LPB – 27pkt

V m-ce – Klaudia Tomaszewska – 1LPA – 26 pkt

VI m-ce - Dagmara Deńczyk – kl. 1LPA – 25 pkt

 

Uczniowie najlepsi będą reprezentowali  naszą szkołę podczas II etapu konkursu, który odbędzie się 26 lutego 2013 roku.

Klasy pierwsze zostały wcześniej zapoznane z historią Białego Boru.

W bibliotece szkolnej dostępna była wystawa  materiałów  i książek o Białym Borze.

 

 

Organizator: Barbara Kamińska