Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne – nauczyciele uczący w roku szkolnym 2018 – 2019

 

Andrzej Pastuszek                         Dyrektor szkoły

Soroka Danuta                               Kierownik internatu

Renata Piszcz                                 Pedagog szkoły / nauczyciel wychowania fizycznego

 

Szkoła:  

Borecka  Agnieszka – język angielski

Drzewiecki Zdzisław  –  język polski

Cybulska Hanna  –  matematyka

Kamińska Barbara  – biblioteka szkolna

Maciupa Justyna  – wiedza o społeczeństwie / historia (urlop macierzyński)

Maciupa Andrzej  – historia / wiedza o społeczeństwie

Karasiński Marek – fizyka

Karasiński Zygmunt – szkolenie służb więziennych

Kulczyńska Teresa – matematyka

Liszewski Jerzy – wiedza o społeczeństwie

Marek Mazur – edukacja policyjna

Nowak Joanna  – geografia / informatyka

ks. Śmiechura Piotr – religia

Nowicka Larysa  – matematyka / fizyka (urlop dla podratowania zdrowia)

Olendzka  Wiesława  –  język polski

Papiewski Jacek – bezpieczeństwo wewnętrzne i ratownictwo / edukacja wojskowa

Piszcz Grzegorz  – wychowanie fizyczne

Ptasińska Hanna   –  język niemiecki

Ptasiński Piotr   – język niemiecki

Popławska Ewelina  – język angielski

Romanko Małgorzata  – biologia / chemia

Tymińska Lidia – podstawy przedsiębiorczości / geografia

Wakszyński Bogdan   – wiedza o kulturze

 

Internat:

Landwójtowicz Leszek  – wychowawca internatu

Piaszczyński  Maciej  – wychowawca  internatu

Piaszczyńska Irena  – wychowawca internatu

Serniak Edyta  – wychowawca internatu

Grześkowiak Karolina – wychowawca internatu