Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne – nauczyciele uczący w roku szkolnym 2017 – 2018

 

Andrzej Pastuszek                         Dyrektor szkoły

Renata Piszcz                                 Pedagog szkoły / nauczyciel wychowania fizycznego

Soroka Danuta                               Kierownik internatu

 

Szkoła:  

Borecka  Agnieszka – język angielski

Drzewiecki Zdzisław  –  język polski

Dziubakiewicz Hanna  –  matematyka

Kamińska Barbara  – biblioteka szkolna

Maciupa Justyna  – wiedza o społeczeństwie / historia

Maciupa Andrzej  – historia / wiedza o społeczeństwie /  język polski

Mackus Michał – psycholog szkolny

Marek Mazur – edukacja policyjna

Merchel Mirosław  – szkolenie wojskowe / edukacja dla bezpieczeństwa

Nowak Joanna  – geografia / informatyka

ks. Nowak Adam – religia

Nowicka Larysa  – matematyka / fizyka

Olendzka  Wiesława  –  język polski (urlop)

Piszcz Grzegorz  – wychowanie fizyczne

Ptasińska Hanna   –  język niemiecki

Ptasiński Piotr   – język niemiecki

Romanko Małgorzata  – biologia / chemia

Trusz Agnieszka  – język angielski

Tymińska Lidia – podstawy przedsiębiorczości / geografia

Wakszyński Bogdan   – wiedza o kulturze

Kalenik Jarosław – bezpieczeństwo wewnętrzne i ratownictwo

Karasiński Zygmunt – szkolenie służb więziennych

 

Internat:

Landwójtowicz Leszek  – wychowawca internatu

Piaszczyński  Maciej  – wychowawca  internatu

Piaszczyńska Irena  – wychowawca internatu

Serniak Edyta  – wychowawca internatu

Wójtów Iwona   – wychowawca internatu