Oferta edukacyjna

Dla uczniów Gimnazjum

Klasa ogólna

z rozszerzonym programem języka obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki.

Przeznaczona jest dla uczniów, którzy nie podjęli jeszcze decyzji w jakim kierunku chcą się kształcić. Głównym celem tego kierunku będzie przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego umożliwiającego podjęcie dalszej edukacji na wybranych uczelniach.

Klasa policyjna

z programem edukacji policyjnej oraz rozszerzonym językiem obcym, wiedzą o społeczeństwie, geografią lub biologią.

Przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych w przyszłości praca w policji i innych służbach mundurowych. Program zajęć ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia policyjnego. Głównym celem kształcenia młodzieży jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego umożliwiającego dalszą edukację na wybranych uczelniach lub szkołach mundurowych i pracy w policji.

Zapewniamy:

  • obozy policyjne
  • zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji
  • szkolenie strzeleckie na strzelnicy szkolnej i profesjonalnych strzelnicach
  • zajęcia z technik samoobrony
  • ćwiczenia dodatkowe na siłowni szkolnej
  • przygotowanie do egzaminu do służby w policji i toru policyjnego
  • wyjazdy do szkół i jednostek policyjnych
  • możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia policyjnego
  • darmowe umundurowanie

Jednostki patronackie:

Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku

Szkoła Policji w Słupsku

Klasa wojskowa

z programem edukacji wojskowej i rozszerzonym językiem obcym, wiedzą o społeczeństwie, geografią lub biologią.

Klasa ta idealna jest dla uczniów zainteresowanych wojskiem i służbami mundurowymi. Program zajęć ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego. Głównym celem kształcenia młodzieży jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego umożliwiającego dalszą edukację na wybranych uczelniach lub szkołach mundurowych.

Zapewniamy:

 • obozy wojskowe
 • zajęcia prowadzone przez kadrę wojskową
 • ćwiczenia dodatkowe na siłowni i strzelnicy szkolnej
 • zajęcia z technik samoobrony
 • wyjazdy na strzelnice
 • wyjazdy do jednostek wojskowych i zajęcia w nich
 • możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia wojskowego
 • darmowe umundurowanie

Jednostki patronackie:

8 Koszaliński pułk Przeciwlotniczy

52 Batalion Remontowy Ziemi Człuchowskiej w Czarnem

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

Klasa służb więziennych

z rozszerzonym programem szkolenia służb więziennych oraz rozszerzonym językiem obcym, wiedzą o społeczeństwie, geografią lub biologią.

Do tej klasy zapraszamy szczególnie uczniów zainteresowanych praca w więziennictwie i z osobami osadzonymi. Program zajęć ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu działania służb więziennych i policyjnych. Głównym celem kształcenia młodzieży jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego umożliwiającego dalsze kształcenie na wybranych uczelniach i szkołach mundurowych.

Zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy więziennictwa i policji,
 • szkolenie strzeleckie,
 • zajęcia z technik samoobrony,
 • wyjazdy na obozy szkoleniowe,
 • wizyty w zakładach służb więziennych i jednostek policji,
 • ćwiczenia dodatkowe na siłowni i strzelnicy szkolnej,
 • możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia służb więziennych,
 • darmowe umundurowanie.

Nasi partnerzy to:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie

Zakład Karny w Czarnem

Zakład Karny w Szczecinku

Zakład Karny w Starym Bornym

Klasa bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa

z programem szkolenia bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa oraz rozszerzonym językiem obcym, wiedzą o społeczeństwie, geografią lub biologią.

Klasa ta oferuje wszechstronne przygotowanie młodego człowieka do reagowania i racjonalnych zachowań podczas występujących zagrożeń życia, zdrowia, mienia i bezpieczeństwa. W trakcie nauki uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych zdarzeniach i wypadkach oraz ratownictwa. Jednak wciąż głównym celem kształcenia młodzieży jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Zapewniamy;

 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną – instruktora pierwszej pomocy i AED
 • możliwość uzyskania certyfikatów i ukończenia kursów (darmowy kurs pierwszej pomocy, możliwość zrobienia kursu ratownika oraz płetwonurka)
 • korzystanie z bazy sportowo-rekreacyjnej miasta oraz siłowni szkolnej

Współpracujemy z:

Politechniką Koszalińską.

 

 

Dla uczniów Szkoły Podstawowej

 

Klasa ogólna

z rozszerzonym programem języka obcego,  geografii, informatyki oraz multimediów z elementami grafiki komputerowej

Przeznaczona jest dla uczniów, którzy nie podjęli jeszcze decyzji w jakim kierunku chcą się kształcić. Głównym celem tego kierunku będzie przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego umożliwiającego podjęcie dalszej edukacji na wybranych uczelniach.

 

Klasa policyjna

z programem edukacji policyjnej oraz rozszerzonym językiem obcym, historią, geografią lub biologią.

Przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych w przyszłości praca w policji i innych służbach mundurowych. Program zajęć ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia policyjnego. Głównym celem kształcenia młodzieży jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego umożliwiającego dalszą edukację na wybranych uczelniach lub szkołach mundurowych i pracy w policji.

Zapewniamy:

  • obozy policyjne
  • zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji
  • szkolenie strzeleckie na strzelnicy szkolnej i profesjonalnych strzelnicach
  • zajęcia z technik samoobrony
  • ćwiczenia dodatkowe na siłowni szkolnej
  • przygotowanie do egzaminu do służby w policji i toru policyjnego
  • wyjazdy do szkół i jednostek policyjnych
  • możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia policyjnego
  • darmowe umundurowanie

Jednostki patronackie:

Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku

Szkoła Policji w Słupsku

Klasa wojskowa

z programem edukacji wojskowej i rozszerzonym językiem obcym, historią, geografią lub biologią.

Klasa ta idealna jest dla uczniów zainteresowanych wojskiem i służbami mundurowymi. Program zajęć ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego. Głównym celem kształcenia młodzieży jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego umożliwiającego dalszą edukację na wybranych uczelniach lub szkołach mundurowych.

Zapewniamy:

 • obozy wojskowe
 • zajęcia prowadzone przez kadrę wojskową
 • ćwiczenia dodatkowe na siłowni i strzelnicy szkolnej
 • zajęcia z technik samoobrony
 • wyjazdy na strzelnice
 • wyjazdy do jednostek wojskowych i zajęcia w nich
 • możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia wojskowego
 • darmowe umundurowanie

Jednostki patronackie:

8 Koszaliński pułk Przeciwlotniczy

52 Batalion Remontowy Ziemi Człuchowskiej w Czarnem

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

Klasa służb więziennych

z rozszerzonym programem szkolenia służb więziennych oraz rozszerzonym językiem obcym, historią, geografią lub biologią.

Do tej klasy zapraszamy szczególnie uczniów zainteresowanych praca w więziennictwie i z osobami osadzonymi. Program zajęć ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu działania służb więziennych i policyjnych. Głównym celem kształcenia młodzieży jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego umożliwiającego dalsze kształcenie na wybranych uczelniach i szkołach mundurowych.

Zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy więziennictwa i policji,
 • szkolenie strzeleckie,
 • zajęcia z technik samoobrony,
 • wyjazdy na obozy szkoleniowe,
 • wizyty w zakładach służb więziennych i jednostek policji,
 • ćwiczenia dodatkowe na siłowni i strzelnicy szkolnej,
 • możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia służb więziennych,
 • darmowe umundurowanie.

Nasi partnerzy to:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie

Zakład Karny w Czarnem

Zakład Karny w Szczecinku

Zakład Karny w Starym Bornym

 

Klasa bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa

z programem szkolenia bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa oraz rozszerzonym językiem obcym, wiedzą o społeczeństwie, geografią lub biologią.

Klasa ta oferuje wszechstronne przygotowanie młodego człowieka do reagowania i racjonalnych zachowań podczas występujących zagrożeń życia, zdrowia, mienia i bezpieczeństwa. W trakcie nauki uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych zdarzeniach i wypadkach oraz ratownictwa. Jednak wciąż głównym celem kształcenia młodzieży jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Zapewniamy;

 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną – instruktora pierwszej pomocy i AED
 • możliwość uzyskania certyfikatów i ukończenia kursów (darmowy kurs pierwszej pomocy, możliwość zrobienia kursu ratownika oraz płetwonurka)
 • korzystanie z bazy sportowo-rekreacyjnej miasta oraz siłowni szkolnej

Współpracujemy z:

Politechniką Koszalińską.