Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55).
Nasi uczniowie w różnym stopniu i w wielorakich formach angażują się w życie szkoły oraz wpływają na to, co się w niej dzieje.
Organizujemy liczne akcje charytatywne, imprezy szkolne i internackie, koła zainteresowań, samopomoc koleżeńską w internacie. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego oraz samorządu internatu – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Pani Agnieszka Borecka, Pani Joanna Nowak.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Kamil Ginter
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Internatu: Paweł Grajper

Szczęśliwy numerek i imieniny miesiąca

Codziennie losowany jest szczęśliwy numerek z dziennika, który tego dnia zwolniony jest z odpytywania. Ponadto w imieniny miesiąca, czyli: 09 września, 10 października, 12 grudnia, 02 lutego, 03 marca, 04 kwietnia, 05 maja i 06 czerwca, uczniowie zwolnieni są także z odpowiedzi ustnych. Należy jednak pamiętać, że oprócz przywilejów mamy także obowiązki i wiadomości należy zawsze uzupełnić po takim dniu odpoczynku od sprawdzania wiedzy przy tablicy.


Akcje charytatywne

Dzień Misia, Zbiórka żywności.


Akcje samorządowe

Przebieranie-nie pytanie ( w Dzień Wiosny i Halloween), Noc horrorów, Mikołajki, Poczta walentynkowa