Asysta uczniów w uroczystościach rocznicowych

Delegacja uczniów klasy wojskowej wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze wzięła udział w obchodach 73 rocznicy Powrotu Ziem Złotowskich do Macierzy w dniu 02 lutego pod pomnikiem w Podgajach. Szkoła wystawiła wartę honorową przy pomniku oraz asystę przy składaniu kwiatów i zniczy. W ten sposób uczniowie wpisali się w obchody Roku dla Niepodległej ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W wystąpieniu okolicznościowym zastępca burmistrza Okonka, Pani Bronisława Ćwikła stwierdziła że, jest to nasz patriotyczny obowiązek pielęgnować wydarzenia historyczne w walce o niepodległą Polskę. Przybyłe na uroczystość delegacje uczciły śmierć pomordowanych żołnierzy składając kwiaty przy pomniku. W uroczystościach udział wzięli: posłanka na Sejm RP pani Marta Kubiak, Starosta złotowski, Przewodnicząca Rady Powiatu, harcerze oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, szkół i organizacji.

Tekst: Andrzej Pastuszek, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze.