Bieg przełajowy im. ppłk Macieja Kalenkiewicza w Czarnem

Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze w tym klasa II funkcjonująca w pionie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, uczestniczyli w I Biegu Przełajowym im. ppłk Macieja Kalenkiewicza promującym wartości patriotyczne. Data 18 września, w którym odbył się bieg, nie jest przypadkowa, jest kolejną bolesną rocznicą napaści Sowietów na Polskę o czym mówiono w trakcie wystąpień gości i organizatorów.  Bieg im. ppłk Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz” zorganizowały Stowarzyszenia „Brygada Inki” z Czarnego oraz Łagierników Żołnierzy AK.  Dla organizatorów ważne było to, by młodzi ludzie mogli się spotkać ze świadkami historii, żołnierzami walczącymi o wolność i niepodległość Polski.

Po uroczystym powitaniu i przedstawieniu gości, organizatorzy przystąpili do rozpoczęcia biegu. Na starcie ponad trzykilometrowej trasy stanęli uczniowie z klas wojskowych, policyjnych, leśnych i strażacy. Z ponad 60 uczestników najlepszym okazał się uczeń z Białego Boru Bogdan Lewandowski, zaś w kategorii dziewcząt uczennica Technikum Leśnego w Tucholi Adrianna Jankierska. Każdy z uczestników biegu po minięciu mety otrzymał pamiątkowy medal oraz upominek od Wojskowej Komendy Uzupełnień z Człuchowa. Najlepsi za I, II i III miejsca zostali uhonorowani ufundowanymi przez posła RP p. Aleksandra Mrówczyńskiego, Wicewojewodę Pomorskiego  p. Mariusza Łuczyka i Pomorskiego Kuratora Oświaty  p. Monikę Kończyk, pucharami i dyplomami od organizatorów. Bieg wpisał się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, a o tym nawet przypominały balony, które wypuszczono przed startem. W ten sposób uczestnicy oddali też swój hołd Niepodległej. Organizatorzy zadbali również o ciepły posiłek oraz zaprosili do amfiteatru na koncert Macieja Wróblewskiego – wybitnego kompozytora, który zaśpiewał między innymi „Zaszum nam Polsko” dla uczestników i zaproszonych gości.

Udział w Biegu naszej młodzieży potwierdził, że sport może być okazją do poszerzenia wiedzy, bo nie wszyscy wcześniej znali nazwisko Kalenkiewicza, który był autorem operacji pt. „Ostra Brama”.

Dziękuję organizatorom za pomysł i gratuluję ciekawej imprezy.

Tekst: Andrzej Pastuszek

Zdjęcia: Romana Boberska; Grzegorz Piszcz