„Dziękujemy, że byliście z nami!”

W środę 8 maja 2019 roku odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas trzecich. Najpierw absolwentów pożegnał dyrektor szkoły mgr inż. Andrzej Pastuszek. Pan dyrektor podziękował uczniom za wybór naszej szkoły i trzyletnią owocną współpracę. Życzył młodzieży jak najwyższych wyników na egzaminach maturalnych, trafnego wyboru dalszej drogi życiowej, zdrowia, nadziei i sił w pokonywaniu wszelkich przeciwności.
W imieniu wychowawców klas trzecich głos zabrała pani Agnieszka Borecka. Następnie razem z panią Joanną Nowak i dyrektorem wychowawczynie dokonały uroczystego wręczenia uczniom świadectw ukończenia szkoły. Najlepszą absolwentką w klasie policyjnej i bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa okazała się Aleksandra Mazur, której średnia absolwenta wyniosła 5,38. Natomiast w klasie trzeciej wojskowej ex aequo Sandra Wantoch Rekowska i Mateusz Kopczak ze średnią 4,50. Maturzyści oprócz świadectw szkolnych otrzymali również certyfikaty ukończenia szkolenia wojskowego, policyjnego i bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa. Następnie, do całej społeczności szkolnej zwrócił się w kilku słowach pożegnania przewodniczący Rady Rodziców pan Marek Mazur. Podziękował dyrekcji szkoły i nauczycielom, którzy podczas trudnego okresu strajku szkolnego zachowali się odpowiedzialnie i przyczynili się do sklasyfikowania trzecioklasistów, umożliwienia uczniom ukończenia szkoły i dopuszczenia ich do egzaminów maturalnych. Podczas uroczystej gali kierownik internatu pani Danuta Soroka podziękowała w imieniu swoim, dyrekcji szkoły i pracowników internatu tym absolwentom, którzy wyróżnili się aktywnością społeczną a swoją postawą w szczególny sposób przyczynili się do promocji szkoły w regionie. Wyróżniono również Natalię Domaros, która przez ostatnie dwa lata nauki prowadziła wszystkie szkolne apele i chłopców, którzy obsługiwali sprzęt audiowizualny i nagłaśniali każdą szkolną uroczystość – Marcina Wawrzeńczaka i Pawła Przybylskiego. Podziękowano także uczniom, którzy byli w poczcie sztandarowym szkoły: Sandrze Wantoch Rekowskiej, Annie Stadnik i Bartoszowi Stępniowi. Ponadto, najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni w konkursach matematycznym, języka polskiego i historycznym. Słowo podziękowania w imieniu maturzystów wygłosił Adrian Biłous. Drugą część uroczystości przygotowali uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami. Całość montażu słowno-muzycznego dedykowano tegorocznym absolwentom naszej szkoły.
Na koniec wszyscy obecni uczniowie klas trzecich otrzymali od drugoklasistów drobne upominki.

Tekst: Andrzej Maciupa

Zdjęcia: Irena Piaszczyńska / Piotr Ptasiński