Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Nr 7

W czwartek 12 października 2017 roku w naszej szkole uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Początek dnia rozpoczął się bardzo sympatycznie, gdyż każdy nauczyciel otrzymał od Samorządu Uczniowskiego niezwykłą „receptę” na szczęśliwe życie i owocną pracę. Podczas apelu, po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor szkoły pan Andrzej Pastuszek.

Na początku podziękował nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w edukację i wychowywanie młodzieży, zaś pracownikom administracji i obsługi za codzienną, oddaną pracę, dzięki której szkoła może prawidłowo funkcjonować. Wszystkim pracownikom życzył wytrwałości, zdrowia, satysfakcji i zadowolenia z wykonywania obowiązków. W dalszej części wystąpienia pan Dyrektor zauważył, iż znakomity nauczyciel daje przykład, ale ten wielki inspiruje. W kontekście tych słów wyróżnił pracowników dydaktycznych, administracyjnych i obsługi, wręczył nagrody dyrektora oraz pogratulował sukcesów. Poinformował również zgromadzonych, że w uroczystościach powiatowych Nagrodę Starosty Szczecineckiego otrzymają p. Danuta Soroka i p. Andrzej Maciupa.

W drugiej części spotkania uczniowie klas pierwszych zaprezentowali program artystyczny. Był to krótki montaż słowno-muzyczny z towarzyszeniem gitarzystów – uczniów klas pierwszych. Szkolni artyści otrzymali gromkie brawa. Na zakończenie spotkania wszystkim pracownikom szkoły wręczono piękne kwiaty z ramienia Rady Rodziców.

Tekst: A. Maciupa

Zdjęcia: A. Trusz