Egzamin klas drugich

Dnia 29.05.2019 r. w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze odbył się egzamin klas drugich: policyjnych, służb więziennych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa.
Pozytywne zaliczenie egzaminu jest jednym z warunków otrzymania na koniec 3 klasy zaświadczenia potwierdzającego ukończenie ww. szkoleń. Członkami komisji egzaminacyjnej byli:
– p. Andrzej Pastuszek – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze
– p. asp. szt. Józef Soroka – Kierownik Posterunku Policji w Białym Borze
– p. kpt. Rafał Skiba – przedstawiciel Służb Więziennych z Zakładu Karnego w Starem Bornem
– p. Jacek Papiewski – nauczyciel szkolenia bezpieczeństwo wewnętrzne i ratownictwo
– p. Marek Mazur – nauczyciel edukacji policyjnej
– p. Zygmunt Karasiński – nauczyciel szkolenia służb więziennych
– p. Grzegorz Piszcz – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa / instruktor pierwszej pomocy.