Europejskie nagrody przyznano

W miniony piątek 41 absolwentów klas mundurowych Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze usłyszało „ostatni szkolny dzwonek”. Podczas uroczystej gali wszyscy uczniowie otrzymali świadectwo ukończenia liceum, a najwybitniejsi listy gratulacyjne i pochwalne za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.

Na uwagę zasługuje nagroda ufundowana przez sponsora z Niemiec w ramach współpracy międzynarodowej Gmin Biały Bór–Salzhausen, która już po raz trzeci została przyznana dwóm najlepszym z języka niemieckiego absolwentkom. Zwycięzcami okazały się Sandra Wirkus i Oliwia Stormann – obie uczennice z klas trzecich o profilu wojskowym.

Zasadniczymi kryteriami do otrzymania nagrody w wysokości 100 euro są: bycie najlepszym uczniem z języka niemieckiego na danym poziomie nauczania, średnia ocen z trzech lat powyżej cztery oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe.

Nagrodzonym gratulujemy wygranej a darczyńcy składamy serdeczne podziękowanie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym znajdą się także uczniowie  z równie wysokimi wynikami w nauce. Nauczyciele pracujący z w/w laureatkami to państwo Hanna i Piotr Ptasińscy.

Tekst: Hanna Ptasińska

Zdjęcia: Agnieszka Trusz