Informacja

Szanowni Rodzice / Opiekunowie,

Uczniowie klas maturalnych

Informuję, że w dniu 25.04.2019r. (czwartek) o godz. 11:00 w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze odbyło się Posiedzenie Rady Pedagogicznej podczas, którego uczniowie klas trzecich (maturalnych) zostali sklasyfikowani.

Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego wg harmonogramu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Andrzej Pastuszek

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7

w Białym Borze

Uczniów chcących rozliczyć Karty Obiegowe informujemy, iż w dniu 7 maja w godz. 10.30 – 12.00 , dyżur pełnić będzie Pani  higienistka. Przypominamy również o „rozliczeniu” się ze szkolną biblioteką.