Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

Samorząd Szkolny zorganizował i przeprowadził dla uczniów naszej szkoły warsztaty w ramach kampanii społecznej  Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji jest Dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus. Kampania ma na celu kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo. Wzrost integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym oraz poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku. Uwrażliwienie ludzi na problemy osób z dysfunkcją wzroku, oraz udzielania właściwej pomocy. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Samorząd Szkolny