Klasa wojskowa z Białego Boru ponownie w programie MON

Program Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe realizowany jest od września 2017r. Obecnie jest to III edycja programu Ministerstwa Obrony Narodowej, w której uczestniczy ponad 100 szkół z całej Polski. Nasze Liceum po raz drugi zostało zakwalifikowane do programu „Edukacja Wojskowa” MON.

Kwalifikacja do III edycji polegała na dogłębnej analizie dokumentacji potwierdzającej dotychczasowe osiągnięcia szkoły w zakresie szkolenia wojskowego uczniów. W tym procesie punktowano zakres i jakość szkolenia wojskowego, współpracę z podmiotami wojskowymi, postrzeganie zasad współpracy z resortem Obrony Narodowej i przepisów mundurowych, bazę szkoleniową z wyposażeniem do szkolenia wojskowego, doświadczenie nauczycieli oraz okres szkolenia wojskowego.

Zakwalifikowane szkoły zatwierdzone przez kierownictwo MON, realizują liczne wyzwania, których spełnienie będzie skutkowało utrzymaniem statusu Szkoły Certyfikowanej.

Zgodnie z założeniami programu szkoła otrzyma wsparcie finansowe i pozafinansowe na realizację programu Edukacja Wojskowa. Uczniowie, którzy spełnią wymagania programu otrzymują certyfikat MON. Absolwenci tych szkół mają m.in. prawo do dodatkowych punktów przy ubieganiu się do akademii wojskowych, jak również odbycie skróconej formy służby przygotowawczej.

Młodzież z zadowoleniem przyjęła możliwość szkolenia w ramach programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.

Stwierdzam, że MON docenia starania szkół prowadzących klasy wojskowe i dostrzega z możliwość utworzenia w kraju sieci szkół prowadzących jednolite szkolenie wojskowe uczniów.

Tekst: Andrzej Pastuszek

Zdjęcie: Archiwum Szkoły