Klasa wojskowa z Białego Boru w programie MON

Od września 2018 r klasa druga wojskowa z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 7 realizować będzie program pn. Edukacja Wojskowa pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Szkoła zakwalifikowana została do udziału w II edycji pilotażowego programu wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Biuro do Spraw Proobronnych MON dokonało kwalifikacji szkół z klasami wojskowymi, zaś ostatecznie o udziale w programie zadecydował Minister Obrony Narodowej, który zatwierdził wykaz szkół. Zgodnie z założeniami programu, szkoły uczestniczące w programie otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie niefinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja Wojskowa. Po jego ukończeniu absolwenci szkół – ochotnicy mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową by zasilić rezerwy osobowe SZ RP. Dla młodzieży resort zapewni również ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej.

Przypomnijmy, że MON docenia starania szkół prowadzących klasy wojskowe pragnąc wykorzystać potencjał tkwiący w młodzieży z możliwością utworzenia docelowo w Polsce sieci szkół prowadzących jednolite szkolenia wojskowe uczniów.

Tekst: Andrzej Pastuszek

Zdjęcia: archiwum szkolne