KREW DAREM ŻYCIA !!!

13 lutego 2019 r. w naszej szkole odbyła się akcja honorowego dawstwa krwi. Zgłosiło się 32 osoby, krew oddało 24 osoby: uczniowie, nauczyciele, absolwenci. Łącznie oddaliśmy 10,5 litra krwi.

Wszystkim bardzo dziękuję a szczególnie uczniom gratuluję odwagi, przezwyciężenia lęku tym, którzy brali udział w tej akcji pierwszy raz.

W 2005 r. założyłam Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi „Hemoglobinka”, a od 2006 roku działamy bardzo systematycznie. Obecnie współpracujemy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie – to profesjonalna i sprawna ekipa z indywidualnym podejściem do młodzieży.

Wszystkich „Krewniaków” serdecznie pozdrawiam.

Nauczyciel i opiekun Szkolnego

Klubu HDK „Hemoglobinka”

Wiesława Olendzka