„Mundurowy” Dzień Otwarty !!!!!!!!!

Już po raz kolejny Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze przedstawił swoją ofertą edukacyjną dla Gimnazjalistów i Ósmoklasistów na rok szkolny 2019/2020.

Pierwsza część tego dnia miała miejsce w auli szkolnej gdzie dyrektor szkoły przywitał przybyłych uczniów m.in. z Białego Boru, Barwic, Bobolic, Bornego Sulinowa, Czarnego, Darginia, Koszalina, Malechowa, Miastka, Mielna, Okonka, Rzeczenicy, Szczecinka, Turowa, Wierzchowa, Wyczech.

Następnie z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego przedstawiono zasady rekrutacji  i przebieg nauczania w poszczególnych typach szkół. Uczniowie klas mundurowych przedstawili krótki pokaz w trakcie którego przyszli absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej zobaczyli, składanie i rozkładanie broni oraz obronę z wykorzystaniem sztuk samoobrony.

Przedstawiciele Policji zaprezentowali: radiowóz, strój policjanta oddziałów prewencji zabezpieczającego imprezy masowe oraz zorganizowali stoisko promocyjne.

ZORD z Koszalina umożliwił uczniom wypróbowanie  jazdy na „pijanym” rowerze. Młodzież spróbowała swoich sił w slalomie z użyciem alkogogli.

Studenci wraz z opiekunem z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Koszalina zrobili pokaz ratownictwa medycznego. Uczniowie doskonalili umiejętność udzielania pomocy na fantomach.

Zakład Karny w Starem Bornem zorganizował stoisko promujące służbę więzienną. Obecny był również przewodnik z psem, a także funkcjonariusz z grupy szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych w pełnym ekwipunku.

W trakcie Dnia Otwartego swoje stoisko miała także Wojskowa Komenda Uzupełnień ze Szczecinka, która promowała Wojsko Polskie, służbę wojskową oraz informowała o zasadach naboru do wojska.

Pan Piotr Malik – dostawca umundurowania przedstawił ofertę mundurów oraz wyposażenia osobistego żołnierza.

Klub strzelecki LOK Bobolice reprezentował pan Zdzisław Kurta, który przedstawił różne rodzaje broni wraz z opisem technicznym.

Przybyli uczniowie i ich rodzice/opiekunowie obejrzeli szkołę i jej wyposażenie oraz m.in. siłownię, internat, strzelnicę (gdzie mogli postrzelać).

Na zakończenie wszyscy spróbowali smacznej grochówki.

Serdecznie dziękujemy jednostkom patronackim za aktywny udział poprzez zorganizowanie ciekawych pokazów, a młodzieży za zaangażowanie w promowanie szkoły. Wszystkie te działania miały na celu przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2019/2020.

Odwiedzającym naszą szkołę dziękuję za przybycie, dziękuje również osobom zaangażowanym z zewnątrz i ze szkoły.

 

Tekst: Andrzej Pastuszek

Zdjęcia: Archiwum szkolne