Nasza szkoła w programie MON!

W związku z zakwalifikowaniem się szkoły do II Edycji Pilotażowego Programu Wspierania Szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, w dniu 20.09.18r. przedstawiciel Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze – p. mgr Renata Piszcz, uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

W konferencji zorganizowanej przez uczelnię udział wzięli przedstawiciele Biura do Spraw Proobronnych, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Wojsk Obrony Terytorialnej, wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komend uzupełnień, jednostek i instytucji wojskowych zabezpieczających proces szkolenia klas mundurowych, przedstawiciele kuratoriów oświaty, dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele i uczniowie ze szkół uczestniczących w programie pilotażowym MON oraz naukowcy z Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Wystąpienia konferencyjne, dyskusja plenarna i wymiana doświadczeń w trakcie rozmów kuluarowych  zawierały wiele cennych uwag, wniosków i propozycji, których celem będzie w przyszłości usprawnienie współpracy szkół prowadzących klasy mundurowe z Resortem Obrony Narodowej.

Na zakończenie Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych – p. Waldemar Zubek, wręczył ponad 60 szkołom  certyfikaty uczestnictwa w/w programie, w tym m.in. Zespołowi Szkół Nr 7 w Białym Borze.

Tekst: Andrzej Pastuszek

Zdjęcia: Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze