Pamiętamy…

W związku z Dniem Wszystkich Świętych, uczniowie klasy II wojskowej (pilotażowej) wraz z opiekunem mgr Jackiem Papiewskim, zapalili znicz przy pomnikach postawionych w hołdzie poległym, zamordowanym, zaginionym w czasach totalitaryzmu hitlerowskiego oraz stalinowskiego oraz przy grobie p. ppor. Józefa Mioduszewskiego – Ułana, bojownika Armii Krajowej, uczestnika akcji „Burza” w powstaniu warszawskim.

Niech płoną  Znicze Pamięci ….