PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ, DO KRAKOWA, ŁAGIEWNIK, WADOWIC I OŚWIĘCIMIA

W dniach od 9-12 kwietnia 2019r. odbyła się pielgrzymka maturzystów z Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze na Jasną Górę. Maturzyści odwiedzili również Kraków, Łagiewniki, Centrum Jana Pawła w Wadowicach oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Pielgrzymkę Maturzystów rozpoczęliśmy we wtorek, 9.04.2019 od wyjazdu spod ZS nr 7 w Białym Borze. Z pomoca kierowcy Pana Jerzego kierowaliśmy się bezpośrednio do Krakowa. W godzinach rannych 10.04.2017 r. odwiedziliśmy Łagiewniki, miejsce w którym ponad 5 lat mieszkała św. s. Faustyna Kowalska i gdzie znajdują się jej relikwie. Kolejnym punktem naszej pielgrzymki był Pałac Arcybiskupów Krakowskich na ul. Franciszkańskiej 3, gdzie mogliśmy zobaczyć kaplicę, w której na kapłana wyświęcony został ks. Karol Wojtyła, dzisiaj św. Jan Paweł II. Spotkaliśmy się z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który nas przyjął w swoim mieszkaniu na ul. Kanonicznej 18. Każdemu wręczył pamiątkowy różaniec. Dane nam było zobaczyć wnętrze kościoła Mariackiego, wejść na jego wieżę i usłyszeć Hejnał Mariacki. Wrażenie zrobiły odwiedziny na Wawelu. Wieczorem w udaliśmy się na spacer po Starym Rynku.

W drugim dniu odwiedziliśmy Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II i kościół parafialny w Wadowicach. W godzinach południowych zatrzymaliśmy się w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, gdzie naszą smutną refleksję nad tragizmem życia więźniów i okrucieństwem człowieka uwikłanego w system totalitarny wzbudziło zwiedzanie obozu koncentracyjnego i zapoznanie się z jego historią. Następnie udaliśmy się do Częstochowy, gdzie dotarliśmy dość późno, ale zdążyliśmy na Apel Jasnogórski. Byliśmy tego dnia możliwie najbliżej obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – niesamowite przeżycie. Po apelu udaliśmy się na spoczynek do sióstr Antoninek.

Ostatni trzeci dzień, był istotnym dniem całej pielgrzymki. Po śniadaniu udaliśmy się na wspólny śpiew do sali ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, gdzie spędziliśmy kilka godzin, wraz z młodzieżą z całej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, śpiewaliśmy pieśni religijne z Diakonią Muzyczną, a później uczestniczyliśmy w rozmowie z Panem Mateuszem Banaszkiewiczem (Kabaret Młodych Panów). Istotnym punktem tej pielgrzymki była Eucharystia w bazylice, sprawowana pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka, oraz wspólna droga krzyżowa na wałach i zawierzenie w kaplicy cudownego obrazu. Z Częstochowy udaliśmy się w drogę powrotną do Białego Boru. Opiekował się nami ksiądz Piotr Śmiechura.

Pragniemy serdecznie podziękować Dyrektorowi ZS nr 7 w Białym Borze Panu Andrzejowi Pastuszek za umożliwienie wyjazdu, Staroście Szczecineckiemu, panu Krzysztofowi Lisowi i władzom Powiatu Drawskiego za wsparcie naszego wyjazdu. Dziękujemy Panu kierowcy Jerzemu Kawcewiczowi, a także Nadleśniczemu Nadleśnictwa Miastko Panu Januszowi Szrederowi za wsparcie.

Natalia Wojciechowska, Ola Mazur, Natalia Domaros, Marlena Włodarczyk, Anna Lewandowska, Alicja Kowalik, Bartosz Gajewski – uczniowie ZS nr 7 w Białym Borze z klas III,  wraz z ks. Piotrem Śmiechurą – katechetą.

fot.: ks. Piotr Śmiechura.