ŚLUBOWANIE MUNDUROWYCH W BIAŁYM BORZE

To już po raz jedenasty uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze złożą ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystość odbędzie się  w dniu 12 października o godz. 12:00 w centrum Miasta. Należy zaznaczyć, że w/w uroczystość odbywa się wg ceremoniału wojskowej przysięgi z udziałem pocztów sztandarowych z jednostek patronackich z wojska, policji z udziałem kompanii honorowej oraz orkiestry wojskowej. Podczas uroczystości zostaną wyróżnieni uczniowie dyplomami dyrektora szkoły za bardzo dobre wyniki w szkoleniu wojskowym i policyjnym. Ponadto uczniowie wystąpią z pokazem musztry paradnej. Na zakończenie odbędzie się defilada całej szkoły z udziałem kompanii honorowej przy dźwiękach orkiestry wojskowej. Udział w uroczystościach zapowiedzieli dowódcy i komendanci jednostek patronackich, władze powiatu i gminy oraz radni i partnerzy współpracujący ze szkołą. Zaproszenie otrzymali przedstawiciele z Ministerstwa Obrony Narodowej. Dyrektor szkoły zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy i nie tylko do uczestniczenia w ceremonii ślubowania i przemarszu kolumny ulicami Miasta.

 

Tekst: Andrzej Pastuszek

Zdjęcie : Archiwum szkolne