ŚLUBOWANIE W Z ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W BIAŁYM BORZE

Po raz jedenasty w historii Zespołu Szkół trzy oddziały – 70 uczniów klas pierwszych mundurowych (wojskowych i policyjnych) II Liceum Ogólnokształcącego złożyły ślubowanie na sztandar szkoły.

Tradycyjna już uroczystość odbyła się zgodnie z wojskowym ceremoniałem. Gospodarzem uroczystości był dyrektor Szkoły p. Andrzej Pastuszek zaś oprawę uroczystości zabezpieczył 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy na czele w zastępstwie dowódcy p. płk Mariusza Janikowskiego uczestniczył pan mjr Witold Krasiński. Uroczystość uświetnił udział kompanii honorowej z ww. jednostki, poczty sztandarowe jednostek wojskowych z Koszalina, Czarnego, Komendy Powiatowej Policji ze Szczecinka oraz Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych z Koszalina.

Uczniowie, kompania honorowa, poczty sztandarowe  z partnerskich jednostek wojskowych wyruszyli ze szkoły na plac w centrum Białego Boru. Po przywitaniu się z gośćmi nastąpiło podniesienie Flagi Państwowej na maszt oraz odśpiewanie Hymnu Narodowego. Kulminacyjnym momentem  uroczystości było złożenie ślubowanie na sztandar. Zaszczytu ślubowania przy sztandarze dostąpili wyróżniający się uczniowie: Iwo Gawron, Adrian Ojdana z klasy wojskowej oraz Oliwia Łajkosz, Dawid Zaremba z klasy policyjnej. Następnie odczytana została decyzja Dyrektora Szkoły o przyznaniu dyplomów uznania dla uczniów starszych klas, którzy wyróżniają się w nauce, szkoleniu oraz charakteryzują się godną naśladowania postawą. Wyróżnienia wręczył Dyrektor Szkoły w obecności: p. mjr Witolda Krasińskiego oraz pana mł. insp. Andrzeja Dziemianko – Komendanta Powiatowego Policji ze Szczecinka.

Podczas uroczystości został odczytany, skierowany do uczniów list pana Waldemara Zubka – Dyrektora Biura ds. Proobronnych z Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym pogratulował on pierwszoklasistom m.in. wyboru szkoły. Ponadto głos zabrali Senator Rzeczypospolitej Polskiej – p. Piotr Zientarski oraz Starosta Szczecinecki p. Krzysztof Lis. Powiedzieli, że to także lekcja patriotyzmu, lekcja którą wszyscy obserwujemy, to szacunek dla flagi narodowej, hymnu, sztandaru, ale również szacunek dla munduru. Na uroczystość przybyli goście: Wicestarosta Szczecinecki pan Marek Kotschy, Radni Powiatu Szczecineckiego, dowódcy i komendanci jednostek patronackich, gospodarze Miasta i Gminy w Białym Borze oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego.

Kolejnym etapem uroczystości było upamiętnienie 100-nej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę poprzez wypuszczenie do nieba biało-czerwonych balonów. Następnie odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu grupy uczniów z klasy II wojskowej. Młodzież za swój występ otrzymała gromkie brawa. Grupę przygotowywali do występu nauczyciele: p. Jacek Papiewski oraz p. Leszek Landwójtowicz. Po pokazie odbyła się defilada przed licznie zgromadzoną publicznością, przedstawicielami władz i zaproszonymi gośćmi. Do uroczystości uczniowie przygotowywani byli przez żołnierzy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz 52 Batalionu Remontowego w Czarnem. Po zakończeniu uroczystości kolumna żołnierzy, pocztów sztandarowych i uczniów ruszyła w kierunku szkoły. Cała trasę zabezpieczali funkcjonariusze Policji z Białego Boru i Szczecinka.

Ślubowanie nie byłoby możliwe bez życzliwości i wsparcia Jednostek Patronackich, które dokładają wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość kształcenia młodzieży klas mundurowych, za co im serdecznie dziękujemy, szczególnie Jednostce Wojskowej Nr 1223 z Koszalina oraz Jednostce Wojskowej Nr 4580 z Czarnego. Wielką wdzięczność wyrażamy Orkiestrze Wojskowej Sił Powietrznych, której udział niewątpliwie podniósł rangę przedsięwzięcia. Podziękowania składamy również władzom lokalnym funkcjonariuszom Policji, Białoborskiemu Centrum Kultury i Rekreacji  oraz Zakładowi Opieki Zdrowotnej PODIMED ze Szczecinka. Należy nadmienić, że na uroczystość licznie przybyły rodziny uczniów, koledzy, koleżanki, znajomi oraz dzieci, uczniowie ze szkół i mieszkańcy miasta.

Tekst: Andrzej Pastuszek  Zdjęcia : Joanna Nowak