ŚLUBOWANIE Z ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W BIAŁYM BORZE

Po raz dziesiąty w historii Zespołu Szkół trzy oddziały, 65 uczniów, klas pierwszych mundurowych (wojskowych, policyjnych, służb więziennych) II Liceum Ogólnokształcącego złożyły ślubowanie na sztandar szkoły 13 października 2017 r.

Tradycyjna już uroczystość odbyła się zgodnie z wojskowym ceremoniałem. Gospodarzem uroczystości był dyrektor Szkoły p. Andrzej Pastuszek zaś oprawę uroczystości zabezpieczył 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy na czele w zastępstwie dowódcy p. płk Mariusza Janikowskiego uczestniczył pan ppłk Jarosław Bondalski – zastępca dowódcy. Uroczystość uświetnił udział kompanii honorowej z ww. jednostki, poczty sztandarowe jednostek wojskowych z Koszalina, Czarnego, Komendy Powiatowej Policji ze Szczecinka oraz Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych z Koszalina.

Uczniowie, kompania honorowa, poczty sztandarowe  z partnerskich jednostek wojskowych wyruszyli ze szkoły na plac w centrum Białego Boru. Po przywitaniu się z gośćmi nastąpiło podniesienie Flagi Państwowej na maszt oraz odśpiewanie Hymnu Narodowego.

Kulminacyjnym momentem  uroczystości było złożenie ślubowanie na sztandar. Zaszczytu ślubowania przy sztandarze dostąpili wyróżniający się uczniowie: Izabela Śledź i Kacper Wegner z klasy wojskowej oraz Andżelika Dobrzańska i Marcin Kępka z klasy policyjnej. Następnie odczytana została decyzja Dyrektora Szkoły o przyznaniu dyplomów uznania dla uczniów starszych klas, którzy wyróżniają się w nauce, szkoleniu oraz charakteryzują się godną naśladowania postawą. Wyróżnienia wręczył Dyrektor Szkoły w obecności: pana ppłk Jarosława Bondalskiego, pana podinsp. Andrzeja Dziemianko – Komendanta Powiatowego Policji ze Szczecinka oraz przedstawiciela Zakładu Karnego  w Czarnem, p. por. Łukasza Bakuły.

Podczas uroczystości został przez mjr Mariusza Baranowskiego z MON odczytany list skierowany do uczniów od pana Waldemara Zubka, Dyrektora Biura ds. Proobronnych z Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym pogratulował on pierwszoklasistom m.in. wyboru szkoły. Ponadto głos zabrali zastępca dowódcy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego p. ppłk Jarosław Bondalski oraz wicestarosta p. Marek Kotschy. W swoich przemówieniach wspomnieli, że to także wielka lekcja patriotyzmu, lekcja którą wszyscy obserwujemy to szacunek dla flagi narodowej, hymnu, sztandaru, ale również szacunek dla munduru.

Na uroczystość przybyli goście: p. Jan Kuriata – Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Wicestarosta Szczecinecki pan Marek Kotschy, radni Powiatu Szczecineckiego, dowódcy i  komendanci jednostek patronackich, gospodarze Miasta i Gminy w Białym Borze oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu. W uroczystościach uczestniczyła ponadto delegacja samorządowców z Francji.

Kolejnym etapem uroczystości był pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klasy III policyjnej. Młodzież za swój występ otrzymała gromkie brawa. Grupę przygotowywał do występu  nauczyciel przysposobienia wojskowego – płk rez. Pan Mirosław Merchel.  Po pokazie odbyła się defilada przed licznie zgromadzoną publicznością, przedstawicielami władz i zaproszonymi gośćmi.

Do uroczystości uczniowie przygotowywani byli przez żołnierzy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz 52 Batalionu Remontowego w Czarnem.

Po zakończeniu uroczystości kolumna żołnierzy, pocztów sztandarowych i uczniów ruszyła w kierunku szkoły. Cała trasę zabezpieczali funkcjonariusze Policji z Białego Boru  i Szczecinka.

Ślubowanie nie byłoby możliwe bez życzliwości i wsparcia Jednostek Patronackich, które dokładają wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość kształcenia młodzieży klas mundurowych, za co im serdecznie dziękujemy, szczególnie Jednostce Wojskowej Nr 1223 z Koszalina. Wielką wdzięczność wyrażamy Orkiestrze Wojskowej Sił Powietrznych, której udział niewątpliwie podniósł rangę przedsięwzięcia. Podziękowania składamy również władzom lokalnym funkcjonariuszom Policji, Białoborskiemu Centrum Kultury i Rekreacji  oraz Zakładowi Opieki Zdrowotnej PODIMED ze Szczecinka. Należy nadmienić, że na uroczystość licznie przybyły rodziny uczniów, koledzy, koleżanki, znajomi oraz dzieci, uczniowie ze szkół i mieszkańcy miasta.

Ślubowanie naszych klas mundurowych jest nie tylko wieloletnią tradycją szkoły, ale także ważnym wydarzeniem lokalnym – dziękujemy wszystkim za przybycie i gratulujemy uczniom.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Tekst: Andrzej Pastuszek

Zdjęcia : Agnieszka Trusz, Irena Piaszczyńska