Wielka akcja sprzątania powzięta przez Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze.

Tegoroczna wielka społeczna akcja na rzecz poszanowania środowiska „Sprzątanie Świata – Polska 2018” koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia odbyła się pod hasłem „ Akcja – segregacja” i przeprowadzona została w Zespole Szkół  w dniach   20 – 26 września 2018 r. Sprzątanie świata – Polska to najpowszechniejsza w naszym kraju wolontariacka akcja na rzecz poszanowania środowiska. Uczniowie wraz z nauczycielami zatroszczyli się o białoborskie zanieczyszczone osiedla, lasy, łąki i tereny otwarte. Wśród terenów objętych akcją znalazły się: okolice stadionu sportowego, brzegi jeziora, tereny przyległe do internatu i szkoły, miejskie pobocza ulic, skwerki, tereny zalesione. W akcji uczestniczyła cała społeczność szkolna, wszystkie klasy (osiem) wzięły czynny udział w akcji ekologicznej i łącznie zebrały około 32,5 worków odpadów. Część uczniów nawet dwukrotnie uczestniczyła w akcji bowiem zobligowani zostali przez wychowawców internatu. W zakresie odbioru zebranych odpadów już od kilu lat współpracujemy owocnie z gminą Biały Bór. Zawsze sądziłam i nadal sądzę, że tego typu działalność ekologiczna ma wielkie znaczenie dla wszystkich. Uczniowie zdali sobie sprawę z negatywnego wpływu niektórych działań człowieka na stan środowiska. Dostrzegli problem utylizacji ogromnej ilości odpadów komunalnych zarówno stałych jak i ciekłych. Ponadto mają świadomość, że każda zmiana niekorzystna  w środowisku zakłóci równowagę ekologiczną. Docenili wartość czystego środowiska przyrodniczego. Na obecnym poziomie rozwoju cywilizacji każdy wykształcony człowiek powinien znać przynajmniej ogólne warunki, dzięki którym na Ziemi może być czyściej i przyjemniej. We współczesnym świecie człowiek rozpatrywany jest zawsze jako część natury i wszędzie podkreśla się wpływ człowieka zarówno w systemach ekologicznych jak i na nie.Każdy z nas, nawet drobnymi działaniami, może odmienić los przyrody nas otaczającej. Uświadomiliśmy sobie, że w dbaniu o środowisko ważna jest konsekwencja i taka akcja jaką jest „sprzątanie świata” powinna się odbywać każdego dnia.

Skorzystała na tym nie tylko ziemia, drzewa czy zwierzęta ale również my – to szansa dla nas na jesienny spacer po czystej Polskiej Ziemi.

Odpowiedzialna za szkolną akcję:

Małgorzata Romanko