MON wspomaga szkolenie klas wojskowych w Białym Borze

Znaczącą pomoc otrzymał Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze z Ministerstwa Obrony Narodowej dzięki dotacji przekazanej z Biura do Spraw Proobronnych.

Na początku grudnia br. w Warszawie p. Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki wraz z członkiem Zarządu – p. Krzysztofem Zającem oraz z p.o. skarbnika Powiatu p. Waldemarem Kmieciem podpisali umowę z Dyrektorem Biura ds. Proobronnych  – p. Waldemarem Zubkiem o udzielenie dotacji celowej.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadań programu nauczania „Edukacja wojskowa” obejmującego wyposażenie pracowni wojskowej (kwota 45 000 zł) oraz pakiet indywidualny wyposażenia ucznia (650 zł na ucznia).

Doposażenie pracowni w nowy sprzęt znacząco usprawni realizację programu. Wykorzystywany on będzie w szkole jak i podczas wyjazdów.Pakiet wyposażenia indywidualnego ucznia umożliwia również realizację zajęć terenowych nawet w okresie zimowym.

Należy nadmienić, że od września 2018r. Szkoła uczestniczy w programie Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, które objęte są patronatem MON.

Klasa Certyfikowana realizuje szkolenie w Jednostce Wojskowej Nr 4580 w Czarnem (52 Batalion Remontowy „Ziemi Człuchowskiej”) pod dowództwem ppłk Wojciecha Kotschego.

W całym kraju w/w Programie uczestniczy 100 szkół, w tym 4 z województwa zachodniopomorskiego.

Uważam, że dzięki takim działaniom MON podniesiemy znacząco jakość szkolenia   a młodzież będzie bardziej zainteresowana pracą w wojsku.

W imieniu własnym oraz społeczności szkolnej dziękuję Panu Staroście za popieranie naszych inicjatyw oraz za okazywaną pomoc Ministerstwu Obrony Narodowej.

Tekst: Andrzej Pastuszek

https://www.powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/wsparcie-z-mon.html