Zagraniczna nagroda dla najlepszej absolwentki z języka niemieckiego

Już po raz czwarty z rzędu została przyznana nagroda dla najlepszych absolwentów z języka niemieckiego ufundowana przez sponsora z Niemiec w ramach współpracy międzynarodowej Gmin Biały Bór–Salzhausen. W tym roku najzdolniejszym uczniem w nauce ww. języka okazała się Aleksandra Mazur maturzystka liceum. Zasadniczymi kryteriami do otrzymania nagrody w wysokości 100 euro są: bycie najlepszym uczniem z języka niemieckiego na danym poziomie nauczania, średnia ocen z trzech lat powyżej cztery oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe.

Nagrodzonej uczennicy gratulujemy wygranej a darczyńcy składamy serdeczne podziękowanie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym znajdą się także uczniowie z równie wysokimi wynikami w nauce. Nauczyciele pracujący z w/w laureatką to Państwo Hanna i Piotr Ptasińscy.