Zbrodnia katyńska

W dniach 18-20 marca 2019 roku, odbyły się zajęcia w ramach programu wychowawczego dla klas mundurowych, zapoznające młodzież z elementami historii Polski, kształtujące postawy patriotyczne. W zajęciach uczestniczyła klasa II LO wojskowa. Nauczyciele historii, A. Maciupa oraz edukacji wojskowej, J. Papieski, przedstawili uczniom informacje o zbrodni katyńskiej. Młodzież obejrzała film Andrzeja Wajdy „Katyń”, a także zapoznała się z książką Józefa Mackiewicza „Sprawa mordu katyńskiego”. W bibliotece szkolnej młodzież obejrzała książki i materiały dotyczące zbrodni katyńskiej przedstawione na wystawie pt. „Pamięć Katynia” wykonanej przez B. Kamińską, która omówiła przedstawione tam książki i zachęciła do zapoznania się z nimi. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiedzy o zbrodni katyńskiej oraz zapoznania się z relacjami naocznych świadków poprzez istniejące książki i materiały historyczne.

Tekst i zdjęcia: Barbara Kamińska