Znajdź pomysł na siebie

W grudniu 2018 r. w ZS nr 7 w Białym Borze odbył się PROGRAM ZESPOŁU „FULL POWER SPIRIT”, PT. „ZNAJDŹ POMYSŁ NA SIEBIE”. W programie brali udział uczniowie ZS nr 7 i z LO im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze. Był to program profilaktyczny, pokazujący wartość życia, jako najcenniejszego daru, jaki posiadamy, uświadamiający potencjał tkwiący w każdym z nas, że poprzez ciężką pracę i wytrwałość można realizować cele, które na pozór wydają się odległe i nieosiągalne. Uczniowie przekonali się, że warto mieć w życiu własny system zasad i wartości.

Zespół „Full Power Spirit” powstał na potrzeby projektu „Znajdź pomysł na siebie”, który jest skonstruowany w taki sposób, by zaktywizować wszystkich jego uczestników i zachęcić ich do aktywnego przeżywania młodości, w oparciu o wierność wartościom i zasadom moralnym. Wykonawcy przestrzegali przed: substancjami psychoaktywnymi, dopalaczami, alkoholem, cyberprzemocą. Muzyka hip-hop, została pokazana w innym świetle. Język hip-hopowej kultury bardzo bliskiej młodym ludziom może być dobrym i zrozumiałym nośnikiem trudnych i wymagających treści. Słowa mówione oraz zapisane, muzycy podpierają obrazem wykorzystując do tego celu specjalnie przygotowane wizualizacje. To bardzo ciekawy i kreatywny pomysł, trafiający do młodych ludzi.