REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ KSZTAŁCENIA PO GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ

Pełna informacja o kierunkach kształcenia oraz plakaty informacyjne kliknij tutaj

Regulamin rekrutacji uczeń Gimnazjum kliknij tutaj

Podanie do szkoły pobierz

Ulotka informacyjna – uczeń gimnazjum

 

Regulamin rekrutacji uczeń Szkoły Podstawowej   kliknij tutaj

Podanie do szkoły pobierz

Ulotka informacyjna – uczeń Szkoły Podstawowej

 

Jeśli chcesz zostać naszym uczniem oto dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do liceum:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (druki do odebrania w sekretariacie szkoły albo do pobrania ze strony internetowej www.zsbialybor.eu/);
2. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
3. Dokumenty ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
a) kopia lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
b) kopia lub oryginał zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (można dostarczyć w późniejszym terminie);
4. Ksero aktu urodzenia;
5. Karta zdrowia.

Osoby, które zadeklarują chęć zamieszkania w internacie szkoły muszą złożyć podanie do internatu (druk do pobrania ze strony internetowej www.zsbialybor.eu/ w zakładce „do pobrania”).

Ulotka informacyjna: