Zasady rekrutacji

  ZAPRASZAMY!!!

Zasady Rekrutacji –> http://zsbialybor.eu/wp-content/uploads/2018/03/Regulami-rekrutacji.pdf

Jeśli chcesz zostać naszym uczniem oto dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do liceum:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły (druki do odebrania w sekretariacie szkoły albo do pobrania ze strony internetowej www.zsbialybor.eu/);
2. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
3. Dokumenty ukończenia gimnazjum:
a) kopia lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
b) kopia lub oryginał zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (można dostarczyć w późniejszym terminie);
4. Ksero aktu urodzenia;
5. Karta zdrowia.

Osoby, które zadeklarują chęć zamieszkania w internacie szkoły muszą złożyć podanie do internatu (druk do pobrania ze strony internetowej www.zsbialybor.eu/).

Ulotka informacyjna: