Zasady rekrutacji

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do liceum:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły (druki do odebrania w sekretariacie szkoły albo do pobrania ze strony internetowej www.zsbialybor.eu/);
2. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
3. Dokumenty ukończenia gimnazjum:
a) kopię lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
b) kopię lub oryginał zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (można dostarczyć w późniejszym terminie);
4. Ksero aktu urodzenia;
5. Kartę zdrowia.

Osoby, które zadeklarują chęć zamieszkania w internacie szkoły muszą złożyć podanie do internatu (druk do pobrania ze strony internetowej www.zsbialybor.eu/).

Ulotka informacyjna:

Ulotka do pobrania w PDF